CESTNE VARNOSTNE OGRAJE

Vsi sistemi jeklenih ali lesenih varnostnih ograj našega proizvodnega programa ali programa katerega lahko dobavimo in vgradimo so namenjeni za montažo z zabijanjem stebrov ali vijačenjem stebrov na robne vence premostitvenih objektov oz. na betonske temelje in imajo opravljene vse potrebne poskusne trke po standardu EN 1317 s pozitivnimi POROČILI, ki so prevedeni tudi v slovenski jezik.