CESTNE VARNOSTNE IN VAROVALNE OGRAJE

Izdelujemo in vgrajujemo tudi cestne lesene varnostne ograje nizkega nivoja zadrževanja N2, ki se v največji meri postavljajo na zavarovanih območjih narodnih parkov in drugod na cestnih omrežjih, kjer se lesena ograja bolje vizualno sklada z okolico.

Vsi sistemi jeklenih ali lesenih varnostnih ograj našega proizvodnega programa ali programa katerega lahko dobavimo in vgradimo so namenjeni za montažo z zabijanjem stebrov ali vijačenjem stebrov na robne vence premostitvenih objektov oz. na betonske temelje in imajo opravljene vse potrebne poskusne trke po standardu EN 1317 s pozitivnimi POROČILI, ki so prevedeni tudi v slovenski jezik.

Varovalne ograje, tako kovinske kot lesene se montirajo z namenom preprečitve možnosti padca pešcev v nevarno območje in so izvedene v skladu s tehničnimi smernicami 07.103 » Ograje na cestnih objektih«.