Prometna oprema in signalizacija

Dodatna ponudba našega podjetja zajema proizvodnjo in montažo nadgradenj jeklenih varnostnih ograj z elementi nadvišanja za zavarovanje pešcev in kolesarjev skladno s točko 5.1.3  TSC 02.210:2010  »VARNOSTNE OGRAJE – POGOJI IN NAČIN POSTAVITVE«. Ravno tako proizvajamo in montiramo t.i. »motoristične letve«, pritrjene vzdolžno pod odbojnike jeklenih varnostnih ograj, katere namen je  za dodatno zaščita za motoriste; točka 5.1.4 TSC 02.210:2010  »VARNOSTNE OGRAJE – POGOJI IN NAČIN POSTAVITVE«. Nova ponudba našega podjetja pa predstavlja dobava in montaža pasivno varne prometne opreme in signalizacije, montirane na elemente jeklene varnostne ograje:

Ograja nadgrajena nad enostransko jekleno varnostno ograjo za zavarovanje pešcev in kolesarjev.

Dodatno zavarovanje za motoriste; motoristične letve

https://www.kveder.si/wp-content/uploads/2020/09/TSC_02_210_2010_Varnostne_ograje_Pogoji_in_nacin_postavitve.pdf

Zavarovanje stebrička jeklene varnostne ograje z blažilcem trka za motoriste, testiran z računalniško simulacijo naleta v okviru z Razvojno-raziskovalne naloge » NUMERIČNA SIMULACIJA NALETA MOTORISTA V ZAŠČITE IN STEBRIČEK S PRIPRAVO PREDLOGA UPORABE« / UL FS: 5-014/2019

Pasivno varen usmerjevalen stebriček v krivinah montiran na stebriček jeklene varnostne ograje

Pasivno varen prometni znak za »usmerjanje prometa v ovinkih« 3312 in 3312-2